AVIS LEGAL, CONDICIONS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 FISIO OLOT SCP en la seva condició de titular i responsable d'aquest espai web, en compliment amb l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

Responsable: FISIO OLOT SCP    
NIF:J17454224
Domicili social: Passeig de Barcelona, 6è 1er, local 12 (17800-Olot)    
Telèfon: 972.26.27.00    
Correu electrònic: info@fisio-olot.com    

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

El tractament de dades de FISIO OLOT SCP d’aquesta pàgina web es realitza amb la finalitat de gestionar comunicacions, sol·licituds, cites prèvies o bé per consultar els serveis que realitzem.
La publicació digital de FISIO OLOT SCP té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.

Les dades per a la gestió del servei acordat amb el client i la facturació i cobrament dels mateixos es conservaran durant el temps de vigència del servei o relació comercial. Un cop finalitzada la relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la relació.
Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta a les mateixes i durant el temps posterior necessari per al seu seguiment i supervisió, si s’escau.
Les dades relatives al registre com a usuari de la web i les relatives als productes i serveis seran conservades indefinidament fins que, en el seu cas, l’usuari ens manifesti la seva voluntat de suprimir-les.
La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la prestació del servei corresponent i la gestió de les comunicacions amb els clients.
La informació de productes i serveis té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als clients la contractació de productes i/o serveis així com aconseguir la seva fidelització. Aquest interès legítim està reconegut per la normativa legal aplicable, el Reglament General de Protecció de Dades(RGPD), que permet expressament el tractament sobre l’esmentada base legal amb finalitats de mercadotècnia directa.
No obstant, recordem als usuaris que tenen dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política de Privacitat.
La base de l’enviament de comunicacions i informacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà en cap cas a l’execució de contractes, comandes o serveis sol·licitats, i els tractaments de dades amb aquesta finalitat concreta realitzats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet de que el consentiment s’hagi revocat.
FISIO OLOT SCP respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En les condicions previstes al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si han prestat el consentiment per a alguna finalitat específica, tenen dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests casos deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquella finalitat en concret, excepte quan tinguem motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Tots els drets esmentats es podran exercir adreçant-se a la Direcció de l’Empresa a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat de “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat.
FISIO OLOT SCP no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.
El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de FISIO OLOT SCP que indicarà en cada cas els punts a seguir.
Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a FISIO OLOT SCP de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per FISIO OLOT SCP en aquesta pàgina web pertanyen a FISIO OLOT, SCP que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.
En cap cas l’accés a aquesta pàgina web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del seu titular, llevat que aquest estableixi expressament el contrari.
Queda totalment prohibida la utilització total o parcial de cap element o material inclòs en aquesta pàgina web, així com la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució sense autorització expressa de FISIO OLOT SCP, ni la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.


ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB :

Tant l'accés al lloc web com l'ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.
L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de FISIO OLOT SCP, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.
FISIO OLOT SCP no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per FISIO OLOT SCP a través del seu lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades del sistema.


ENLLAÇOS DE TERCERS :

En cas que FISIO OLOT SCP inclogui en el seu lloc web enllaços a pàgines dels seus col·laboradors, únicament amb la intenció de fer difusió d’aquests, FISIO OLOT SCP no es fa responsable ni dels continguts ni de les informacions comercials incloses en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es tingui accés des d’aquest lloc web, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.
De la mateixa manera, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del present lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l'usuari, eximint igualment a FISIO OLOT SCP de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s'ha descrit anteriorment.


XARXES SOCIALS:

FISIO OLOT SCP pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de FISIO OLOT SCP es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.
FISIO OLOT SCP tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d'activitats, productes o serveis de FISIO OLOT SCP així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que  FISIO OLOT SCP consideri no apropiats.
- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Tanmateix, FISIO OLOT SCP es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.


MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

FISIO OLOT SCP es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l'obligació, per part de l'usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l'existència de canvis, prenent com a referència la data de l'última actualització.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquest espai web o a la informació o als productes i serveis que s'ofereixen, els usuaris poden dirigir-se a la direcció mencionada anteriorment.


 
POLÍTICA DE COOKIES
 
FISIO OLOT SCP, le informa que esta página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.

Definición  de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web , entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forman que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es: Google Analytics: www.google.com/analytics/ y http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de la audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde donde se conectan. La información que obtiene esta relacionada por ejemplo con el número de páginas visitas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita.

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies
Las cookies instaladas en su equipo se pueden bloquear o eliminar mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús.

Top Top